ÜRÜNLER
 
 
SİLOBAS  YÜKLEME KÖRÜK SİSTEMLERİ - SILOBASE and TRUCK LOADING BELLOW
 
SİLOBAS YÜKLEME KÖRÜK SİSTEMLERİ - SILOBASE and TRUCK LOADING BELLOW
 


SİLOBAS YÜKLEME KÖRÜĞÜ SİSTEMLERİ
KAMYON ÜKLEME KÖRÜĞÜ SİSTEMLERİ- SILOBASE and TRUCK LOADING BELLOWÜrün Kodu
 : AKM-8975

Genel Özellik : ( İSTENİLEN EBATLARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLERDE Üretim YAPILMAKTADIR )

Silobas Kamyon Dolum Körüğü Endüstriyel Tesislerde toz ve granül haldeki hammaddenin tozsuz bir şekilde açık kasa ya da silobas kamyonlarına yüklemesi için kullanılmaktadır.  Yükleme körüğü, teleskobik şut, dolum körüğü gibi isimlerle anılan sistemler, silodaki veya bunkerdeki toz - granül haldeki malzemeyi tozuma yapmadan kamyon ya da silobasa yüklenmesini sağlamaktadır. Parçalı branda tasarımı sayesinde bakım maliyetleri minimuma indirilmiştir. Yanmaz kumaşlı ve kendinden filtreli sistem ile üretim yapılabilmektedir.


- Açık kasalı ya da silobas kamyonlarına dolum yapabilen yükleme körük çeşitleri üretilebilmektedir. 
- Yüksek ısıya dayanımlı yükleme körükleri imal edilebilmektedir.
- Dahili Filtreli ve Harici Filtreli olarak üretilmektedir.
- 2,3 ve 4 halatlı toplama sistemleri mevcuttur.
- Büyük çaplı (2000mm) körükler üretilebilmektedir.

Kullanılan Silo Sistemleri ;

- Hammade Bunkerleri.
- ATH Silosu.
- Kül Silosu.
- Toz Hammadde Silosu.
- Un Silosu.
- Kalsit Silosu.
- Bakliyat Silosu.
- Kireç Silosu.
- Çimento Silosu.
- lçı Silosu.
- Karbon Silosu.
- HFFR Silosu.
- Kireç Silosu.Çalışma Sistemi ; 

a.Silobas Kamyon Dolum Körüğü teleskobik şut yapıdadır.
b.İçerisinde bulunan koniler makinenin dışarısındaki brandaların zarar görmesini ve dökülen malzemenin yavaşlamasını sağlamaktadır.

c.Motor ve redüktör sistemi sayesinde kumanda yarımı ile körüğün açılması ve toplanması sağlanmaktadır.

d.Maksimum açılma ve maksimum kapanma sınırlaması bir siviç yardımı ile sağlanmaktadır. Daha sonradan ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

 

 

 SILOBASE and TRUCK LOADING BELLOW


Product Code: AKM-8975


General Feature: (PRODUCTION IS PERFORMED IN DESIRED DIMENSIONS)


Silobas Truck Filling Bellows is used in industrial facilities to load dust and granular raw materials into open body or silobas trucks without dust. Systems with names such as loading bellows, telescopic chute and filling bellows ensure that the powder - granular material in the silo or bunker is loaded into the truck or silobas without dusting. Maintenance costs are minimized thanks to the split tarpaulin design. Production can be made with fireproof fabric and self filter system.


- Loading bellows types that can fill open-box or silobas trucks can be produced.
- High temperature resistant loading bellows can be manufactured.
- It is produced with internal filter and external filter.
- There are 2,3 and 4 ropes picking systems.
- Large diameter (2000mm) bellows can be produced.


Silo Systems Used ;

- Raw Material Bunkers.

- ATH Silo.
- Ash Silo.

- Powder Raw Material Silo.

- Flour Silo.
- Calcite Silo.

- Pulses Silo.
- Lime Silo.

- Cement Silo.

- Interior Silo.

- Carbon Silo.

- HFFR Silo.
- Lime Silo.

Working system ;

a.Silobas Truck Filling Bellows has a telescopic smash structure.
b.Cones inside provide damage to the tarpaulins outside the machine and slow down the spilled material.
c. Thanks to the motor and reducer system, opening and collecting the bellows is provided with the control half.
d. Maximum opening and maximum closing limitation are provided with the help of a switch. It was later designed to be adjustable.

 
 
 
Web Tasarım : Ostim Web Tasarım